تندر 90 E2 اتوماتیک

خانواده تندر 90

تندر 90، آنچه خوبان همه دارند

این خودرو به عنوان خودرویی اقتصادی یکی از خودروهای کلاس B می باشد که هم اکنون در سایت های تولیدی رنو در چند کشورمختلف در حال تولید بوده و در اکثر کشورهای خاورمیانه، آسیا و اروپای شرقی محبوبیت فراوانی کسب کرده است.
قوی تر کم مصرف تر
تندر 90موفقیت

تندر 90 E2 دستی

خانواده تندر 90

تندر 90، آنچه خوبان همه دارند

این خودرو به عنوان خودرویی اقتصادی یکی از خودروهای کلاس B می باشد که هم اکنون در سایت های تولیدی رنو در چند کشورمختلف در حال تولید بوده و در اکثر کشورهای خاورمیانه، آسیا و اروپای شرقی محبوبیت فراوانی کسب کرده است.
قوی تر کم مصرف تر
تندر 90موفقیت