دنا LX

دنا LX

دنا، قله ای زیر پای شما

گروه صنعتی ایران خودرو پس از عرضه موفق خودروهای ملی سمند، سورن، رانا، اقدام به تولید خودرویی لوکس با نام <<دنا>> نموده است. <<دنا>>، نشانگر خلاقیت، توانایی و خودباوری متخصصان ایران خودرو در طراحی خودرویی به روز و مجهز برای پاسخ به انتظارات نو و سلایق متنوع ایر